Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 220
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2019 30 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale,precum si a taxelor speciale pentru anul 2020 18/04/2019
2019 19 privind actualizarea proiectului"Reabilitare, modernizare si extindere scoala gimnaziala"IOAN CERNAT" din comuna Havarna, judetul Botosani" 25/03/2019
2019 20 privind gospodarirea comunei, pastrarea curateniei si respectarea stricta a normelor de igiena si estetica rurala si declararea perioadei 1-30 aprilie 2019 "LUNA CURATENIEI" 25/03/2019
2019 21 privind aprobarea suplimentarii numarului burselor scolare de merit cu 4, incepand cu trim. al II al anului scolar 2018-2019 25/03/2019
2019 22 privind aprobarea desfiintarii cladirii gradinitei Havarna care face parte din domeniul public al comunei Havarna 25/03/2019
2019 16 privind utilizarea excedentului bugetar existent la finele anului 2018 pentru sectiunea dezvoltare 28/02/2019
2019 17 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Havarna, compartimentele si serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Havarna, pentru anul 2019 28/02/2019
2019 15 privind implementarea proiectului "Achizitionarea biciclete" in comuna Havarna, judetul Botosani 28/02/2019
2019 14 privind implementarea proiectului "Achizitionarea sisteme de supraveghere si indicatoare" in comuna Havarna, judetul Botosani 28/02/2019
2019 13 privind implementarea proiectului,,Achizitionarea echipamente, materiale, scena pentru ansamblul de dansuri" din comuna Havarna, judetul Botosani 28/02/2019
2019 12 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica,a suprafetei de 108,00mp parte din p.c.1320 teren intravilan sat Havarna, comuna Havarna, judetul Botosani, proprietate publica a comunei Havarna, judetul Botosani 28/02/2019
2019 10 privind aprobarea prelungirii valabilitatii PLANULUI URBANISTIC GENERAL al comunei Havarna 28/02/2019
2019 9 cu privire la actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Havarna 28/02/2019
2019 11 privind vanzarea prin licitatie publica, in conditiile legii, a unui imobil format din dig iaz Pintelioaia si teren aferent in suprafata de 400,00 mp, situat in extravilan satul Havarna, comuna Havarna, judetul Botosani, domeniu privat al comunei Havarna 28/02/2019
2019 7 privind insusirea Raportului de activitate pentru anul 2018 intocmit de catre dl. Dragos Gusu -viceprimarul comunei Havarna 17/01/2019
2019 6 privind raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Havarna pentru anul 2018 17/01/2019
2019 4 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economica si sociala a comunei Havarna pentru perioada 2018-2019 17/01/2019
2019 2 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi realizate in anul 2019 de catre persoanele beneficiare de ajutor social conform L416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare 17/01/2019
2019 1 privind aprobarea executiei bugetului local pentru anul 2018 17/01/2019
2019 5 privind aprobarea masurilor pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol 01/01/2019
1
2
3
4
5
6
7
Inainte