Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 265
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2019 571 proiect de hotarare 03/12/2019
2019 69 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.61/17.10.2019, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei,,Reabilitare drum comunal DC85 in satul Balinti,com. Havarna, jud. Botosani" 01/11/2019
2019 70 privind acordarea unui mandat special reprezentantului unitatii administrativ teritoriale Havarna in Adunarea Generala a AsociatiilorADI,,Ecoproces"Botosani 01/11/2019
2019 71 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii,, Reabilitare drum comunal DC 85 in sat Balinti, com. Havarna, judetul Botosani" 01/11/2019
2019 72 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii,, Reabilitare drum comunal DC 85 in satBalinti, com. Havarna, judetul Botosani" 01/11/2019
2019 56 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Harabagiu Dumitru 17/10/2019
2019 57 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Anghele Ilie 17/10/2019
2019 58 privind modificarea componentei unei comisii de specialitate din cadrul consiliului local 17/10/2019
2019 59 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, virari de credite bugetare de la un capitol la alt capitol si actualizarea listei de investitii 17/10/2019
2019 60 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la finele trim. III 2019 17/10/2019
2019 61 privind aprobarea documentatiei tehnico economice a investitiei ,,Reabilitare drum comunal DC 85 in satul Balinti, comuna Havarna, judetul Botosani" 17/10/2019
2019 62 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie ,,Reabilitare drum comunal DC85 in satul Balinti, com. Havarna, judetul Botosani" 17/10/2019
2019 63 cu privire la aprobarea Planului de masuri privind Calendarul pentru indeplinirea sarcinilor referitoare la pregatirea activitatii pe timpul iernii 2019-2020 la nivelul cxx 17/10/2019
2019 64 privind constituirea echipei mobile de interventie in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Havarna, judetul Botosani 17/10/2019
2019 65 privind aprobarea planului anual al achizitiilor publice pe anul 2019 al comunei Havarna, judetul Botosani 17/10/2019
2019 66 privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta juridica, de asistenta si/ sau reprezentare a comunei Havarna, a Institutiei Primarului -comuna Havarna si a Consiliului local Havarna pentru apararea intereselor in justitie, in cazuri temeinic justificate 17/10/2019
2019 67 privind stabilirea coantumului si numarul burselor scolare acordate din sumele defalcate din venituri ale bugetului local pentru anul scolar 2019-2020 17/10/2019
2019 51 privind rectificarea bugetului local si virari de credite bugetare de la un capitol la alt capitol pentru anul 2019 18/09/2019
2019 52 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier al domnului Hudisteanu Dorin precum si vacantarea locului de consilier 18/09/2019
2019 53 privind aprobarea infiintarii Ansamblului de dansuri ,,Zorile Havarna"al comunei Havarna si a regulamentului de organizare si functionare 18/09/2019
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
Care utilitate este prioritară pentru comuna Havârna ?
Rețea apă
Rețea canalizare
Infrastructură drumuri
Total voturi: 166
 Euro4.9681 RON
 Dolar American4.5404 RON
 Lira Sterlina5.9215 RON
 Franc Elvetian5.1141 RON
 Aur361.0678 RON