Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 21-40 din total: 264
AnNrFisierData
2019 54 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier al domnului Adascalitei Costica precum si vacantarea locului de consilier local 18/09/2019
2019 46 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Havarna 27/08/2019
2019 47 privind aprobarea documentatiei tehnice nr. 41/2019 privind,, Intretinere curenta drumuri de interes local, Comuna Havarna, judetul Botosani" 27/08/2019
2019 48 privind aprobarea documentatiei tehnice nr.42/2019 privind ,,Intretinere periodica drumuri de interes local, comuna Havarna, judetul Botosani" 27/08/2019
2019 49 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Havarna in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale,, Ioan Cernat" Havarna 27/08/2019
2019 41 privind aprobarea executiei bugetului local la finele trim. II anul 2019 24/07/2019
2019 42 privind aprobarea masurilor pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol 24/07/2019
2019 43 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanta 24/07/2019
2019 44 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Havarna in AGA ADI ,,Ecoproces" in vederea aprobarii Actului aditional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii,, Concesionarea serviciului public de colectare si transport a deseurilor municipale solide in judetul Botosani"- zona 1 Dorohoi nr. 892/ 04.07.2017 24/07/2019
2019 37 privind modificarea si completarea HCL nr.16/28.02.2019 privind utilizarea excedentului bugetar existent la finele anului 2018 pentru sectiunea dezvoltare 19/06/2019
2019 38 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local, serviciile publice subordonate acestuia si Primaria Comunei Havarna 19/06/2019
2019 39 privind trecerea cimitirului Havarna reprezentand p.c. 1690 in suprafata de 2,05 hacare face parte din domeniul public al comunei Havarna, in administrarea parohiei ,,Inaltarea Domnului" din satul Havarna, com. Havarna, jud. Botosani 19/06/2019
2019 35 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Havarna al unui imobil- constructie - Gradinita Havarna situat in localitatea Havarna 15/05/2019
2019 34 privind aprobarea organizarii evenimentului<> precum si a sumei necesare din bugetul local al comunei Havarna pentru organizarea acestuia 15/05/2019
2019 33 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Havarna in AGA ADI ,,Ecoproces"in vederea aprobarii actului aditional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii,, Concesionarea serviciului public de colectare si transport a deseurilor municipale solide in jud. Botosani", zona 1 Dorohoi nr. 892/04.07.2017 15/05/2019
2019 31 privind aprobarea executiei bugetului local la finele trimestruluil 2019 18/04/2019
2019 30 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020 18/04/2019
2019 29 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 si a listei de investitii 18/04/2019
2019 24 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa incheierea contractelor de achizitie si de asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie,,Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Havarna, judetul Botosani 10/04/2019
2019 25 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa incheierea contractelor de achizitie si de asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie, Realizare si Dotare Gradinita in sat Havarna, com. Havarna, jud. Botosani 10/04/2019
Care utilitate este prioritară pentru comuna Havârna ?
Rețea apă
Rețea canalizare
Infrastructură drumuri
Total voturi: 39
 Euro4.7194 RON
 Dolar American4.2368 RON
 Lira Sterlina5.2884 RON
 Franc Elvetian4.2992 RON
 Aur194.3204 RON